22

7. Kde je zdroj pitné vody pro vaši obec?  Nevíš-li, zjsti to dotazem u dospělých. 

Zakroužkuj, který druh vodního zdroje to je.

a)
b)