18

5. Kde se ještě voda využívá podobně jako u vás doma? Uveď aspoň 3 příklady.